Uprawa i nawożenie malin

Pobierz plik: "Zalecenia nawozowe / Program mineralnego żywienia malin nawozami dolistnymi Arkop"

Nawożenie:

Uprawa i nawożenie dolistne malin (maliny) z użyciem produkowanych przez Arkop nawozów sadowniczych Activ (dolistne nawozy mineralne, wieloskładnikowe), w oparciu o proponowany przez nas program nawożenia malin (maliny) (zalecenia nawozowe dla malin (maliny)) zapewnia:

 • szybkie uzupełnienie składników pokarmowych zarówno w przypadku ich niedoboru w glebie, jak też utrudnionego pobierania,
 • kompleksowe dostarczenie makro i mikroelementów pokarmowych oraz biogennych aminokwasów,
 • lepszą przyswajalność mikroelementów przez rośliny w porównaniu z nawożeniem doglebowym (od 10 do 30 razy wyższa przyswajalność).

Naukowcy są zgodni, że prawidłowy wzrost i rozwój roślin sadowniczych zależy od optymalnego zaopatrzenia w:

 • makroelementy takie jak: azot, potas, fosfor, wapń, magnez i siarka,
 • mikroelementy takie jak: cynk, miedź, mangan, żelazo, bor, molibden,
 • pierwiastki korzystne, takie jak kobalt, krzem i nikiel.

Niedobór tych składników jest powodem zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmów roślinnych, czego wizualnym efektem jest:

 • żółknięcie liści i słaby wzrost roślin (niedobór azotu),
 • nekroza brzegów liści w dolnej części rośliny (niedobór potasu),
 • nieregularne odbarwienia brzegów liści (niedobór boru, potasu),
 • drastyczne zahamowanie wzrostu, zamieranie wierzchołków pędu, śluzowacenie korzeni, nietypowe chlorozy, deformacja liści i zasychanie ich wierzchołków (niedobór wapnia),
 • wgłębne gorzkie plamy na owocach jabłek (tzw. gorzka plamistość), zwiększona podatność na pękanie owoców miękkich (niedobór wapnia),
 • odbarwienia między nerwami (wierzchołkowe - niedobór żelaza, manganu, środkowe i dolne - niedobór magnezu),
 • przebarwienia nerwu głównego (niedobór manganu),
 • nekrotyczne plamy, niebieskozielona barwa liści, liście są zniekształcone oraz wykazują lekką chlorozę międzyżyłkową (niedobór miedzi),
 • zahamowanie wydłużania międzywęźli, redukcja powierzchni blaszek liściowych. Jasnozielone przebarwienia liści starszych (niedobór cynku),
 • niedorozwój blaszek liściowych, żółknięcie i obumieranie liści, deformacja liści i pędu, niedorozwój i opadanie kwiatów (niedobór molibdenu),
 • zahamowanie procesu wiązania azotu w roślinach (niedobór niklu),

Doskonałym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji nawożenie dolistne (dokarmianie dolistne). Nawozy dolistne (nawozy sztuczne – mikroelementowe / nawozy mineralne, nawozy wieloskładnikowe) pozwalają dostarczyć roślinom ściśle określoną dawkę mikro czy też makroelementów w okresach największego na nie zapotrzebowania, jak również, gdy należy wyrównać niedobory. Metoda taka, czyli dokarmianie roślin jest niezwykle ekonomiczna – zapewnia znacznie wyższy stopień wykorzystana składników mineralnych przez rośliny niż w przypadku zabiegów doglebowych

Nawozy dolistne Activ zawierają składniki pokarmowe optymalnie dobrane i zbilansowane względem wymagań poszczególnych faz rozwojowych roślin. Nawozy Activ zostały wyprodukowane przy użyciu najnowszej technologii, co gwarantuje ich najwyższą jakość oraz przyswajalność.

Nawozy Activ to aktywne żywienie roślin, które przynosi efekty.